Met welke ouders vorm jij straks een logeerkring?

Een logeerkring bestaat uit een aantal ouderparen of mantelzorgers met een thuiswonend kind. Twee, drie of vier gezinnen worden aan elkaar gekoppeld, zodat de deelnemers per toerbeurt gebruik kunnen maken van een logeermoment. Bijvoorbeeld een keer per per maand of eens in de zes weken. Logeren is pas echt leuk als het ook goed klikt! Daarom…