OVER VRIJWILLIGE THUISHULP

Iedereen kan mantelzorger zijn, van jong tot oud. Je zorgt bijvoorbeeld voor je gehandicapte kind of voor je broer of zus met een verstandelijke beperking. Of voor een langdurig ziek familielid, een vriend of een buur. Of misschien ben jij juist die tiener met een zieke of gehandicapte vader, moeder, broer of zus?

Mantelzorg is zwaar en soms heb je als mantelzorger écht even tijd voor jezelf nodig. Vervangende zorg of respijtzorg noemen we dat. Tijd om even uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als je de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen.

Vrijwillige Thuishulp (VT) brengt de wensen van de hulpvragers en het aanbod van vrijwilligers bij elkaar. VT kan worden ingeschakeld voor een gezinslid met een beperking  maar ook voor zelfstandig wonende jongeren en volwassenen met een beperking. Vrijwillige Thuishulp biedt een luisterend oor in een persoonlijk gesprek, geeft informatie over voorzieningen en mogelijkheden en kan verschillende vormen van hulp inzetten.

Verschillende soorten hulp zijn mogelijk

  • Oppassen: een avond of een middag oppassen in het gezin
  • Speelhulp: bijvoorbeeld een spelletje doen of samen knutselen
  • Hulp bij vrijetijdsbesteding of er op uit: samen naar een activiteit
  • Gastgezin: het kind verblijft bij een gastgezin, bijvoorbeeld een dag of een weekend.
  • Logeerkringen: voor ouderparen met een thuiswonend kind met een beperking

Zo werkt Vrijwillige Thuishulp
VT zoekt, uitgaande van de hulpvraag, naar een maatje, vrijwilliger, oppas, gastgezin of logeerkring. Uiteraard is het niet altijd zo dat er direct een vrijwilliger voorhanden is. De consulent van VT voert eerst een intakegesprek bij de hulpvrager (doorgaans de ouders) thuis. Daarna volgt een kennismakingsgesprek tussen de hulpvrager, de vrijwilliger of het gastgezin en de consulent van VT. De afspraken die tijdens dit gesprek worden gemaakt zijn flexibel en kunnen in overleg met de consulent worden aangepast. Vervolgens wordt er een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Vrijwillige Thuishulp aanvragen
Je kunt Vrijwillige Thuishulp aanvragen via onze contactpagina.
Na je aanmelding komt een consulent van VT bij je op bezoek. Samen bekijken we dan welke hulp je precies wenst en wat VT voor jou kan betekenen.


Vrijwillige Thuishulp is onderdeel van de Stichting VTV.
Samen met MEE Zuid-Holland Noord, MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra maken VTV en Vrijwillige Thuishulp deel uit van Xtra.

VTV_logo_facebook_2
KiesMEE logo

Xtra_logo_RGB