VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers bij Vrijwillige Thuishulp (VT) kunnen bekend zijn met kinderen of volwassenen met een beperking of hebben belangstelling voor deze doelgroep. Soms hebben vrijwilligers een opleiding in deze richting gevolgd. Anderen zijn ermee vertrouwd geraakt doordat ze een familielid of kennis met een beperking hebben. Ook zijn er vrijwilligers die deze ervaring nog niet hebben maar wel willen krijgen.  Vrijwilligers krijgen bij aanvang een introductiecursus aangeboden. Daarnaast zijn er voor hen regelmatig scholing- en informatiebijeenkomsten. Deze zijn gericht op het vergroten van de deskundigheid, maar dragen ook bij aan de onderlinge uitwisseling en het plezier in het vrijwilligerswerk.

Vrijwillige Thuishulp biedt inhoudelijke ondersteuning aan de vrijwilligers, bemiddelt en is het contactpunt bij vragen en problemen. VT vraagt voor de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Er wordt een overeenkomst afgesloten. Vrijwilligers ontvangen een reis- en onkostenvergoeding. Voor hen is er ook een collectieve ongevallenverzekering en WA-verzekering afgesloten.

Vrijwillige Thuishulp is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!

Wil je meer informatie?  Wil je je aanmelden of een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op.


DECLARATIEFORMULIER

U kunt hier het declaratieformulier downloaden.
Het formulier rekent zelf de vergoeding uit als u  het aantal uren of de reiskosten (kosten openbaar vervoer of aantal kilometers) invult.

Vervolgens stuurt u het formulier per e-mail op naar:

Regio Den Haag: vtdenhaag@vtvzhn.nl

Regio Delft:  vtdelft@vtvzhn.nl

Vergeet  niet om ook betaalbewijzen mee te sturen.

PROTOCOLLEN EN RICHTLIJNEN

Protocollen die voor het werken bij het VTV van belang zijn vindt u hier. De meest recente versies zijn altijd op de locaties beschikbaar en op te vragen bij uw consulent of bij de administratie. De protocollen kunnen u per mail of per post worden toegestuurd. (VTV Den Haag: 070-3051919; VTV Leiden: 071-5230800; VTV Delft: 015-2618648