Disclaimer

Door het bezoeken van de website gaat u als gebruiker akkoord met de onderstaande condities welke de aansprakelijkheid van Vrijwillige Thuishulp verregaand beperken dan wel uitsluiten. Vrijwillige Thuishulp zal zich inspannen om de informatie die wordt gepresenteerd op deze website zo actueel en zo volledig als mogelijk te laten zijn en streeft naar correcte en actuele informatie, echter Vrijwillige Thuishulp kan niet garanderen dat de informatie volledig en juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Vrijwillige Thuishulp aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het gebruik van welke aard dan ook van deze informatie lijdt.

Vrijwillige Thuishulp heeft uitsluitend op deze website referenties naar andere websites geboden door middel van hyperlinks en naar andere bronnen van informatie welke door de bezoeker geraadpleegd en gebruikt kan worden. Vrijwillige Thuishulp geeft met  betrekking tot deze referenties en andere bronnen van informatie geen enkele garantie af. Vrijwillige Thuishulp aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het bezoeken van referenties en andere bronnen van informatie door middel van hyperlinks lijdt.

Het copyright op teksten en illustraties op deze website berust bij Vrijwillige Thuishulp.